İlk kongremizi 2-3-4 Mart 2018 tarihlerinde,
Ankara’da Türkiye Barolar Birliği Av. Özdemir Özok Kongre Merkezi’nde 2400 katılımcıyla gerçekleştirdik.

KONGRE HAKKINDA

Sosyal Hizmet Gençlik Kongresi, dünyada ve ülkemizde en çarpıcı gerçekliğiyle gündemini koruyor olan GÖÇ konusuna ulusal boyutta gerçekleştirmeyi amaçladığımız etkinlik, proje, atölye gibi çeşitli çalışmalara multidisipliner bir akademik donanım, yetkinlik, birliktelik ve çalışma ağı sağlamaktır.

Kongremiz, sosyal sorunların akademik donanım ve yetkilerle paylaşılacağı bir platform oluşturacak olmakla birlikte bu sorunların çözülmesine yönelik çözüm önerilerinin de sunulacağı ve tartışılacağı bir platform haline gelecektir. Gerek oturumlarda gerçekleşecek olan konuşmalar, tartışmalar; gerekse serbest zaman ve sosyal zaman etkinliklerinde kurulacak ağbağlar sayesinde GÖÇ odaklı uygulama ve hizmet önerileri, çalışmaları somutlaştırılarak ürünler elde edilecektir.

Kongrede sunulan bildiriler, gerçekleşen oturumlarda tutulacak kayıtlar dahilinde oluşturulacak raporlar sonucunda yerel yönetimler ve merkezden yönetimin söz konusu olduğu kurum ve kuruluşlara GÖÇ’e dair politika ve strateji örnekleri sunacak, yeni politika ve stratejilerin oluşmasına katkı sağlanacaktır.

Sosyal hizmetin başlıca ilkelerinden biri olan multidisipliner çalışmalar ve işbirliğine yönelik donanımlar, farklı çalışma yöntemleri; başta öğrenciler olmak üzere meslek elemanları ve akademisyenlerin çalışmalarına sunulacaktır. Aynı zamanda öğrenciler, akademisyenler ve meslek elemanlarına yönelik iletişim ağının kurulmasına katkı sağlanacaktır.

Kongremiz, bugüne kadar tartışılmış ve tartışılıyor olan güncel konulara, sosyal sorunlara değinmekle birlikte başta çözüm odaklı yaklaşıma yönelik içerikler kullanılmak üzere çeşitli fikirlerin ve çalışma yöntemlerinin üretileceği farklı, yaratıcı konu başlıklarının da olacağı oturumlarla özgünlüğünü koruyacaktır. Bu sayede, başta öğrenciler olmak üzere uygulamada var olan/var olacak meslek elemanlarının yeni ve farklı bakış açıları edinmelerine, uygulama alanları yaratmalarına katkı sağlayacaktır.