DAVET

Ülkemizde ve dünyamızda en çarpıcı gerçekliğiyle gündemini koruyan işsizlik sorunu başta istihdam odağında olmak üzere çözüm yollarını güncelliğini koruyarak beklemektedir.

Sosyal hizmetin geçmişten yarına gidişini, çeşitli yanları ve özgün bakış açıları ile soyut değil somut olarak konuşup tartışacağımız, sağlıklı ve iyi bir yaşama kendi hayatlarımızdan başlayarak bir sosyal sorun olan işsizlik ve istihdam sorunun çözülmesine yönelik katkılar sunacağımız kongremize varlığınızla ses vermenizden mutluluk duyacağız.Sosyal Hizmet Gençlik Kongresi Düzenleme Kurulu

KONGRE HAKKINDA

Sosyal Gençlik Kongresi, dünyada ve ülkemizde en çarpıcı gerçekliğiyle gündemini koruyor olan sosyal sorunlara ulusal boyutta gerçekleştirmeyi amaçlamakta; etkinlik, proje, atölye gibi çeşitli çalışmalarla multidisipliner bir akademik donanım, yetkinlik, birliktelik ve çalışma ağı sağlamaktadır.

Kongremiz, sosyal sorunların akademik donanım ve yetkilerle paylaşılacağı bir platform oluşturacak olmakla birlikte her toplantısında odak aldığı sorunların çözülmesine yönelik çözüm önerilerinin de sunulacağı ve tartışılacağı çeşitli sosyoakademik etkinlikler gerçekleştirecektir. Kongremizde gerçekleşecek olan oturumlar, tartışmalar, etkinliklerdeki serbest zamanlarda kurulacak ağbağlar sayesinde katılımcılarımızın iş yaşamı ve sosyal yaşamlarına katkı sunulacaktır.

Sosyal Hizmet Ulusal Gençlik Kongresi'nde sunulan bildiriler, gerçekleşen oturumlarda tutulacak kayıtlar dahilinde oluşturulacak raporlar sonucunda yerel yönetimler ve merkezden yönetimin söz konusu olduğu kurum ve kuruluşlara sosyal sorunlara dair politika ve strateji örnekleri sunacak, yeni politika ve stratejilerin oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Sosyal hizmetin başlıca ilkelerinden biri olan multidisipliner çalışmalar ve işbirliğine yönelik donanımlar, farklı çalışma yöntemleri; başta öğrenciler olmak üzere meslek elemanları ve akademisyenlerin çalışmalarına sunulacaktır. Aynı zamanda öğrenciler, akademisyenler ve meslek elemanlarına yönelik iletişim ağının kurulmasına katkı sağlanacaktır.

Kongremiz, bugüne kadar tartışılmış ve tartışılıyor olan güncel konulara, sosyal sorunlara değinmekle birlikte başta çözüm odaklı yaklaşıma yönelik içerikler kullanılmak üzere çeşitli fikirlerin ve çalışma yöntemlerinin üretileceği farklı, yaratıcı konu başlıklarının da olacağı oturumlarla özgünlüğünü koruyacaktır. Bu sayede, başta öğrenciler olmak üzere uygulamada var olan/var olacak meslek elemanlarının yeni ve farklı bakış açıları edinmelerine, uygulama alanları yaratmalarına katkı sağlayacaktır.

KONGRE TEMASI

Kongrenin ana teması “Sosyal Hizmet İstihdamında Çağdaş Yaklaşımlar ve Yenilikler”dir.

Kongremizin alt temaları ise şu şekildedir:

  Multidisipliner bir alan olarak sosyal hizmet:

 • Psikiyatrik sosyal hizmet
 • Okul sosyal hizmeti
 • Tıbbi sosyal hizmet
 • Adli sosyal hizmet

  Sosyal hizmette sendikal, sivil toplumcu ve aktivist çalışmalar:

 • Endüstriyel - iş yeri sosyal hizmeti
 • Birleşmiş Milletler örneğinde uluslararası sivil topluma bakış
 • Sivil toplumda kendi ağımızı oluşturabilmek

  Kamuda sosyal hizmete yeniden, yenilenerek bakmak:

 • Aile Bakanlığı’nın dışına taşabilmek
 • Atanma kıskacından bürokratlığı düşlemek
 • Sosyal politikaları etkilemek ve mecliste çalışmak

  Başarıya ulaşmada profesyonel yetkinliğin arttırılması:

 • Mevzuata hakimiyet
 • Yurtdışı deneyimleri
 • Dil öğrenme
 • Etkin staj

  Sosyal hizmette akademik yolculuk:

 • Yürümeden önce akademik düşünmek
 • Sosyal hizmet akademisi ne yaşadı, neler yaşayacak
 • Akademik yaşamı seçecek gençleri neler bekliyor

  Sosyal hizmette özel sektörden yürüyüş ve girişimcilik:

 • Sosyal hizmet ne yap(a)maz?
 • Kreş ve huzur evi örneğinde özel iş yeri açmak
 • Alan dışı bir kuruluşa yönetici olarak sosyal hizmet ile dokunmak

  Bireysel yolculukta kariyer adımları:

 • Aile Danışmanlığı-terapistliği
 • Terapistliğe genel bir bakış
 • Oyun terapisi eğitmenliği

  Yerel yönetimler:

 • Yerel yönetime paydaş olabilmek
 • Yerel yönetici olarak sosyal hizmetle bakmak
 • Yerel yönetimde yer alabilmek

A) Bilimsel Danışma Kurulu

 • 15 Ekim 2018 tarihinde açıklanacaktır.

B) Düzenleme Kurulu

 • Enes Altıntaş
 • Hüseyin Bulut
 • Şule Duzakçı
 • Safiye Gödek
 • Cahide Güner
 • Gizem Kılınç
 • Nesrin Oğuz
 • Merve Sarılar
 • Büşra Sevim
 • Erol Tüvür

*Unvan ve alfabetik sıraya göre sıralanmıştır.

KAYIT

Kongrede gerçekleşecek tüm etkinliklerden yalnızca kayıtlı katılımcılar yararlanabilecektir.

Katılım ücreti aşağıdaki başlıkları kapsamaktadır:

 • Bildiri Sunumları
 • Katılım Belgesi
 • Yaka Kartı
 • Program Kitapçığı
 • Bildiri Özeti Kitabı

ÖNEMLİ NOT: Erken kayıt yapan katılımcılarımızdan ücretsiz ulaşım hakkı alacak olan şehirlerin bilgilerine “ULAŞIM” linkinden ulaşabilirsiniz.

Kayıt Ücretleri Erken Kayıt(27 Ekim'e Kadar) Geç Kayıt(28 Ekim'den itibaren)
Öğrenci Katılımcı 80 TL 90 TL
Standart Katılımcı 100 TL 110 TL

BİLDİRİ ÖZETLERİ


Bildiri özetleri için son gönderim tarihi 08.11.2018'dir. Poster sunumu yapacak kişilerin poster taslaklarını 06.11.2018 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.

Bildiri özetleri Bilimsel Danışma Kurulu tarafından değerlendirilecek, kabul veya red bildirimleri 12.11.2018 tarihine kadar başvuru sahiplerine iletilecektir.

Gönderilecek özet bildiriler, kongre temalarıyla ilgili olmalıdır.

Bildiri özetleri sunum başlığını ve yazarın bilgilerini içermelidir.

Özetler 300 kelimeyi geçmeyerek -başlık, yazarın adı ve adresi hariç olmak üzere- , Microsoft Word programında, Times New Roman yazı stilinde, başlık 12; metin 10 punto büyüklüğünde olacak şekilde Türkçe yazılmalıdır.

Oturumlardaki konuşma süreleri tema içeriklerine göre değişecek olup bildiri sahiplerine geri dönüş yapıldığı takdirde bildirilecektir.


Bildiri Özetleri kongresosyalhizmet@gmail.com adresine mail gönderilmelidir.

Program tablosu aşağıdaki gibi olup, bildiri sunacak kişiler belirlendikten sonra tabloya isimleri yerleştirilecektir.

C-1 Cumartesi günü, P-3 ise Pazar günü tek salonda gerçekleştirilecek olan söyleşidir.

C-2, C-3, C-4 ve C-5 Cumartesi günü, P-1, P-2, P-4 ve P-5 ise Pazar günü gerçekleştirilecek olan bildiri sunumu oturumlarıdır. Her bir oturumda 3 ya da 4 bildiri sunulacaktır. Kongremizde toplamda 24-32 arası bildiri sunulması hedeflenmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Organizasyon Sekreteryası


Telefon: +90 (506) 896 1164


Email: kongresosyalhizmet@gmail.com

KONAKLAMA


Kongremizin herhangi bir konaklama hizmeti bulunmamaktadır.

Fakat Ankara dışından gelen katılımcılarımız için kolaylaştırıcı ve güvenli bir konaklama olması adına Kongre Merkezimize yakın otellerden indirimli fiyat alınacaktır. İndirimli fiyat ve konaklama kaydı kolaylaştırıcılık danışmanlığı için üniversite/il temsilcilerimizle 15.11.2018 tarihinden sonra iletişime geçebilirsiniz.

Konaklama kontenjanı sınırlıdır.


Kongre temsilcilerimize web sayfasında bulunan "Temsilcilerimiz" linkinden ulaşabilirsiniz..

ULAŞIM


Aydın, Manisa, İzmir, Eskişehir, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Kırıkkale şehirlerinden Erken (27 Ekim’e kadar) kayıt yapan katılımcılarımız için ulaşım ücretsiz olarak tarafımızca sağlanacaktır.

Otobüslerimiz kontenjanla sınırlıdır.

İlk kayıt yaptıranların otobüs rezervasyonu yapılacak olup, otobüs kontenjanlarımızın dolması halinde kişiler erken kayıt yapsa dahi kesinlikle ücretsiz ulaşımdan yararlanamayacaklardır.

Ayrıca Aydın, Manisa, Eskişehir ve Kırıkkale’den kalkacak olan araçlarımızın 45 kişiden az olması durumunda ulaşım gerçekleşmeyecektir.


Kongre temsilcilerimize web sayfasında bulunan "Temsilcilerimiz" linkinden ulaşabilirsiniz..

ÜniversiteTemsilcimizİrtibat Telefonu
15 Ekim 2018 tarihinde açıklanacaktır.